Termeni şi condiţii

TERMENI SI CONDITII

Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii de vânzare

  Definiţii

1. INTERPRETAREA

1.1.Definitiile din această clauză se aplică termenilor şi condiţiilor stabilite în acest document: Companie: Emporia Style Kft., Sediul firmei: 1012 Budapest, Márvány u. 17., Ungaria

Numarul Fiscal AL UE: HU12239856

Număr de înregistrare al companiei: 01-09-170422

 

Tabel de livrare: tabelul care definește timpul de livrare, taxele și opțiunile de livrare pentru țara de livrare. Tabelul de livrare poate fi vizualizat pe site-ul nostru şi poate fi modificat fără notificare prealabilă.

UE: reprezintă Uniunea Europeană.

Caz de forță majoră: are sensul dat în clauza 13.

Mărfurile: produsele pe care le vindem așa cum apar în Comandă.

Comandă: comanda pe care o face clientul.

Confirmarea comenzii: are sensul stabilit în clauza 2.6.

Perioada de comandă: perioada care începe în momentul în care aţi plasat comanda şi se termină după trecerea timpului de livrare așa cum apare în tabelul cu perioadele de livrare pentru țara către care se face livrarea.

Tabelul cu perioadade livrare: tabelul care definește termenii și durata pentru livrarea în fiecare țară. Acest tabel poate fi vizualizat pe site-ul nostru și poate fi modificat fără notificare prealabilă.

Politica de confidenţialitate: Politica de confidenţialitate a companiei cu privire la informațiile disponibile pe Internet și/sau referitoare la comenzi. O copie a acesteia poate fi găsită pe site-ul nostru sau poate fi obţinută de la compania noastră la cerere.

Termeni: Termenii şi condiţiile stabilite în acest document.

Procedura de emisiuneTV şi politicile companiei: Politica aleasă de companie precum și regulile cu privire la desfășurarea activității stabilite în colaborare cu televiziunea. O copie a acesteia poate fi găsită pe site-ul nostru sau obţinută de la companie la cerere.

Noi: Societatea noastră.

Scris: în scris, include comunicarea prin fax şi e-mail.

Tu/Dvs: Persoana care face comanda.

1.2. Titlurile nu afectează interpretarea acestor termeni.

1.3. Referințele cu privirela “clauzele” din termeni și condiții se fac specificând numărul clauzei.

 

 2. BAZA DE VÂNZARE

2.1. Aceşti termeni şi comanda făcută reprezintă contractul dintre noi și dvs. pentru vânzarea bunurilor. Vă rugăm să verificaţi dacă detaliile în termeni și condiţii sau comandă sunt complete şi corecte înainte de a accepta acest contract. Dacă credeți că există o eroare sau omisiune în aceste documente, vă rugăm, să ne contactați imediat. Orice modificare a termenilor sau înțelegere directă cu angajaţii şi agenţii noștri autorizaţi vor fi acceptate numai dacă sunt înregistrate în scris. Nu ne asumăm responsabilitatea decât pentru declaraţiile și angajamentele făcute în scris de către angajaţii şi agenţii noştri autorizați. Vă rugăm să citiţi cu atenție aceşti termeni înainte de a face o comandă, pentru că sunteți obligat să-i respectați de îndată ce are loc o înțelegere între noi în conformitate cu Clauza 2.5.

2.2 Orice mostre, desene, sau alte materiale promoționale pe care le oferim au ca unic scop să vă ajute să vă faceți o idee aproximativă despre mărfurile descrise. În special:

2.2.1. Ori de câte ori sunt oferite detalii despre greutate sau carate, acestea sunt aproximative pentru toate articolele cu acelasi design;

2.2.2. Pentru inelele oferite în mărimi diferite, greutatea va fi media făcută luând în considerare toate mărimile;

2.2.3. Dacă un element este făcut manual, variația între medie şi fiecare articol în parte poate creşte;

2.2.4. Înindustria bijuteriilor, multe pietre semipretioase sunt supuse la anumite procese de tratare, care le sporește durabilitatea și îmbunătățește aspectul. Prin urmare trebuie să presupuneți că orice pietre semipretioase achiziţionate de la noi sunt tratate. Pentru mai multe detalii despre tratamentele tipice, vă rugăm să consultaţi site-ul nostru web.

2.2.5. În timp ce toate eforturile noastre sunt îndreptate spre ne a asigura de proveniența tuturor pietrelor semipretioase,  unele dintre pietrele pretioase sunt preluate după ce au fost tăiate în forme geometrice și nu putem verifica mereu raportul de autenticitate.

2.3. Dacă oricare dintre aceste condiţii intră în contradicție cu orice condiții din comandă, acești termeni vor prevala.

2.4. Comanda este o ofertă făcută de dvs. pentru a intra într-un contract și ne rezervăm dreptul complet de a accepta sau refuza respectiva comandă.

2.5. Aceste condiţii vor deveni obligatorii atunci când am expediat bunurile la adresa furnizată de dvs., moment în care contractul dintre noi intră în vigoare. Primirea comenzii de către echipa noastră de asistenţă sau prin intermediul site-ului nostru nu înseamnă automat că respectiva comandă a fost acceptată.

2.6. Fiecare comandă va primi un număr pe care vi-l vom comunica ("Confirmarea comenzii"). Vă rugăm să specificaţi numărul de ordine în toată corespondența ulterioară referitoare la comandă.

2.7. Avem dreptul de a revizui și modifica acești termeni din timp în timp. Sunteți obligat să respectați politicile şi termenii aflați în vigoare în momentul în care contractul între noi decurge conform clauzei 2.5, cu excepţia cazului în care orice modificare a acestor politici sau a acestor termeni este cerută de lege, de guvern sau de autoritatea de reglementare (caz în care aceasta se va aplica la comenzile plasate anterior pe care nu le-am onorat).

2.8. Orice comandă plasată prin sau ca rezultat al emisiunilor de televiziune (fie prin telefon, internet sau orice altă metodă) sunt supuse procedurilor și politicii emisiunilor tv.

2.9. Utilizarea site-ului nostru este supusă politicii de confidenţialitate şi prin acceptarea acestora vă dați acordul și garantați că toate datele furnizate de catre dumneavoastra sunt corecte.

2.10. Contractul încheiat între noi și dvs. este reglementat de legislaţia ţării în care aţi achiziţionat bunurile.

3. PUBLICITATE ŞI ALT CONŢINUT

3.1. Textul, imaginile, siglele, grafica, fotografiile, descrierile, ilustraţiile, datele şi alte materiale utilizate sau create de către companie, precum şi selectarea, folosirea şi gestionarea acestora poartă numele de "Conţinut". Ne rezervăm dreptul de a întrerupe, corecta, şterge, actualiza sau schimba orice conţinut, inclusiv specificaţiile produsului şi preţurile, în orice moment și fără notificare prealabilă.

3.2. Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel în scris, conţinutul este proprietatea exclusivă a companiei şi este protejat de dreptul de autor, de mărci comerciale, mărci de servicii şi de alte drepturi de proprietate intelectuală care sunt deţinute de societate sau de către terţe părţi, care au aprobat utilizarea lor de către companie. Utilizarea conţinutului este limitată la uzul dvs personal, necomercial, cu referire la cumpărături și comandarea de bunuri de la firmă și pentru niciun alt scop.

3.3. Orice utilizare de către dumneavoastră sau oricine altcineva autorizat de dvs, alta decât cele autorizate în aceste condiţii sau în scris de către companie este strict interzisă. Orice utilizare neautorizată a conţinutului poate încălca legile dreptului de autor, legile mărcii comerciale, legile de confidențialitate, precum şi regulamentele şi statutele audiovizualului.

3.4. Ne rezervăm dreptul de a aplica drepturile de proprietate intelectuală în cea mai mare măsură a legii.

3.5. Conținutul poate conține erori, inadvertențe, omisiuni și erori tipografice. Luați la cunoștință că noi oferim conținut numai în scop informativ și că nu ne asumăm responsabilitatea pentru orice erori, inexactități sau omisiuni din conținut, exceptând cazurile in care este indicat în mod expres.

4. EXONERARE ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII CU PRIVIRE LA CONȚINUT

 4.1.Societatea nu oferă garanții și are responsabilitate limitată față de conținutul (fie pe site-ul nostru, în anunțurile publicitare și publicațiile noastre sau în alt mod) sau exactitatea, integralitatea sau actualitatea conținutului respectiv. Conținutul furnizat de companie este furnizat "ca atare", fără nici o garanție de nici un fel, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un anumit scop, titlu, non-infringement, de securitate sau de precizie. Condiția "Așa cum este" a conținutului reprezintă în mod expres o condiție a oricărei tranzacții cu compania.

4.2. În nici un caz compania, furnizorii sau directorii, funcționarii, angajații sau agenții acestora nu pot fi făcuți responsabili față de dvs. sau fata de către orice terță parte pentru orice daune indirecte, pe cale de consecință, incidentale, speciale sau punitive, fie prin contract sau prejudiciu, inclusiv neglijență, care apar în orice mod de acces, utilizarea sau incapacitatea de a accesa sau de a folosi conținutul, profituri pierdute sau în alt mod, chiar dacă societatea este în mod expres informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

5. MARFA

 5.1. Noi garantăm că la livrarea mărfurilor acestea:

 5.1.1. sunt conforme sub toate aspectele semnificative cu descrierea lor (sub rezerva oricărei calificări în conformitate cu prevederile clauzei 2.2);

5.1.2. sunt de o calitate satisfăcătoare;

5.1.3. produsele sunt corespunzătoare, pe care am menționat în descriere;

5.1.4. nu prezintă defecte semnificative în proiectare, de material și de manoperă; și

5.1.5. respectă toate cerințele legale și reglementate de legea pentru vânzarea mărfurilor aflată în vigoare în țara în care ați cumpărat produsul (e).

5.2. Garanții în plus în legătură cu bunurile cumpărate sunt excluse. Informații și consiliere cu privire la drepturile dumneavoastră legale sunt disponibile la Biroul de Consiliere sau autoritățile locale pentru protecția consumatorului.

5.3. Această garanție nu se aplică în cazul oricărui defect rezultat din urma uzurii normale, deteriorarea intenționată, a unui accident, ca urmare a neglijenței dumneavoastră sau a oricarei terțe parti, dacă utilizați produsele într-un mod pe care nu îl recomandăm, ca urmare a nerespectarii instrucțiunilor sau ca urmare a oricărei modificari sau reparații făcute fără acordul nostru prealabil scris.

5.4. Vom lua măsuri rezonabile pentru a ambala bunurile în mod corespunzător și pentru a ne asigura că primiți comanda în stare bună.

5.5. Acești termeni se aplică tuturor mărfurilor reparate sau înlocuite pe care le vom trimite in cazul - puțin probabil - în care bunurile originale sunt defecte sau nu sunt conforme cu acești termeni.

6. MARFA

6.1 LIVRARE. Vă rugăm să consultați tabelul de livrare pentru timpul de livrare, taxe și opțiuni.

6.2. Perioadele de livrare pot varia în funcție de adresa dvs. Noi nu garantăm niciunul din timpii de livrare. Timpul de livrare nu reprezintă o parte esențială a contractului. Nu vom accepta nici o responsabilitate pentru orice pretenții, pierderi, costuri, daune, cheltuieli sau plângeri similare, că au fost suportate de către dumneavoastră sau orice terță parte ca rezultat în mod direct sau indirect, sau conectate în orice fel cu nerespectarea unei date de livrare estimate sau solicitate.

6.3. Vă vom percepe o taxa de livrare pe comandă, indiferent de cantitatea de mărfuri comandate. În cazul în care adăugați alte bunuri la comandă în aceeași perioadă de livrare, veți fi taxat numai o singură dată pentru livrare. Livrările către mai multe adrese vor necesita mai multe comenzi și taxe de livrare multiple. Daca comandați "Transport în aceeasi zi ", în cazul în care este disponibil, este posibil să nu puteti adăuga ulterior alte bunuri la această comandă.

7. PRODUSE DEFECTUOASE ȘI RETURNAREA PRODUSELOR

7.1 Dacă bunurile devin defecte în termen de 30 de zile de la primire, vi se va oferi alegerea unei restituiri sau, în cazul încare stocul cu articolul respectiv este încă disponibil, un înlocuitor.

7.2. Pentru a retrimite bunurile defecte la noi, va trebui să completați formularul de ramburs, care poate fi descărcat de pe site-ul nostru, sau vă rugăm să contactați echipa noastră de Serviciul cu Clienții pentru instrucțiuni (datele de contact sunt disponibile pe nota delivrare).

7.3. Noi nu suntem răspunzători pentru mărfurile returnate care sunt pierdute în tranzit, deci este important să utilizați o metodă de livrare asigurată.

7.4. Acești termeni se vor aplica tuturor mărfurilor reparate sau înlocuite pe care le vom trimite către tine.

7.5. Va rugam sa luati in considerare ca returnarea produselor cu ramburs nu se accepta.


8.TITLUL ŞI DE RISC

8.1. Bunurile vor fi responsabilitatea dumneavoastră din momentul livrării până la livrarea la adresa dată de tine.

8.2.Dreptul de proprietate asupra bunurilor va trece la dvs doar atunci când vom primi plata integrală a tuturor sumelor datorate pentru mărfuri, inclusiv taxele de livrare.

9.PREȚUL ȘI PLATA

9.1. Preţul bunurilor va fi acela trecut pe comanda dumneavoastră care a fost acceptată de către noi.

9.2. Pentru comenzile livrate în cadrul UE, aceste preturi includ TVA acolo unde este cazul. Pentru comenzi livrate în afara UE sau Australia vi se poate cere să plătiți taxe de import şi/sau impozite atunci când comanda dvs. ajunge în ţara dvs. Acestea şi alte taxe pentru vamă sunt responsabilitatea dvs.

9.3. Aceste prețuri exclude costurile de livrare care vor fi adăugate la suma totală datorată.

9.4. Cardurile de credit sau de debit emise în afara UE sau Australia folosite pentru comenzile plasate pot fi supuse unor taxe de tranzacţii transfrontaliere, şi toate comenzile făcute cu cardul de credit sau de debit pot suporta taxe dacă sunt făcute în altă monedă decât cea pentru care cardul este emis. Aceste taxe şi orice alte taxe similar pentru metode de plată alternative, sunt în afara controlului nostru şi trebuie să fie plătite de către dumneavoastră direct la emitentul cardului.

 10. 30 DE ZILE DREPT DE RETUR

10.1.Ori de câte ori veţi cumpăra mărfuri de la noi, beneficiaţi de “30 de zile drept de retur”, adica 30 zi garantie, care începe în ziua în care primiţi mărfurile. Dacă din orice motiv nu sunteţi mulţumit cu bijuteriile, puteti trimite inapoi bunurile prin completarea formularului de retur disponibil pe site și veti primi o rambursare completă.

10.2. Pentru a beneficia de această garanţie, trebuie să vă asiguraţi că bunurile sunt returnate la noi, aceasta înseamnă că:

10.2.1. e interzis să scoateţi eticheta de identificare care este ataşată de mărfuri;

10.2.2. în cazul cerceilor (şi oricăror alte bijuterii pentru piercing-uri) e interzis să fie rupt sigiliul de igiena;

10.2.3. mărfurile nu pot fi modificate - de exemplu, noi nu putem accepta inele care au fost re-dimensionate;

10.2.4. trebuie să returnați mărfurile în ambalajul original şi cu cardul original de autenticitate (dacă este furnizat);

10.2.5 trebuie să vă asiguraţi că ambalajul exterior este suficient pentru a proteja mărfurile în tranzit.

10.3. Nu aveţi nevoie să necontactaţi înainte de a restitui bunurile - urmaţi instrucţiunile de pe site, cu comanda dvs., asigurându-vă că utilizaţi o metodă de livrare asigurată.

10.4. Cu condiţia ca bunurile sunt primite de către noi, vă garantăm că vom procesa rambursarea în termen de maximum treizeci de zile de la primirea mărfurilor reintroduse în depozitul nostru.

10.5. Nu vom restitui contravaloarea taxelor de livrare sau taxele pentru returnarea mărfii.

11.DREPTUL DE ANULARE A COMENZII

 11.1. În cazul comenzilor livrate în cadrul UE, în conformitate cu contractele încheiate cu consumatorii (informare, anulare și taxe suplimentare) Regulamentele 2013, aveți dreptul de a anula contractul cu noi dacă ne informați în scris, de această intenție în orice moment, pe parcursul perioadei care începe în ziua în care contractul intră în vigoare și se încheie la expirarea termenului de paisprezece zile lucrătoare, începând din ziua după ce primiți livrarea mărfurilor.

11.2.În acest caz, veți primi o rambursare integrală a prețului plătit pentru mărfurile în termen de 30 de zile.

11.3.Trebuie să returnați bunurile la noi în termen de 21 de zile, într-o stare neutilizată și revandabile cu toate ambalajele originale, și veți suporta costul de retrimitere a bunurilor.

 12. LIMITAREA RĂSPUNDERII

12.1.Conform clauzei 12.2 și clauzei 12.3, în cazul în care oricare dintre noi nu respectă acești termeni, nici unul dintre noi nu este responsabil pentru eventualele pierderi pe care celelalte suferă ca urmare, cu excepția acelor pierderi care sunt o consecință previzibilă a nerespectării acestor termeni în momentul în care ambele părți au intrat în acest contract.

12.2.Sub rezerva clauzei 12.3, nici unul dintre noi nu este responsabil pentru pierderile care rezultă din incapacitatea noastră de a se conforma acestor termeni care se încadrează în următoarele categorii:

12.2.1.Pierderi de venit sau venituri;

12.2.2.Pierdere sau profit;

12.2.3.Pierderea de afaceri;

12.2.4.Pierderea economiilor anticipate;

12.2.5.Pierderea de date;

12.2.6.orice pierdere de timp; sau

12.2.7.Pierderi pe cale de consecință. Cu toate acestea, această clauză 12.2 nu împiedică cererile de pierderi previzibile, sau cazul deteriorării proprietății dumneavoastre fizice.

12.3.Nimic din prezentul acord nu exclude sau limitează în nici un fel răspunderea noastră pentru:

12.3.1.deces sau vătămare corporală cauzate de neglijența noastră;

12.3.2.fraudă sau înșelăciune frauduloase;

12.3.3.orice încălcare a obligațiilor impuse de Secțiunea 12 din Legea vânzării bunurilor din 1979 sau secțiunea 2 a furnizării bunurilor și serviciilor din1982; sau

12.3.4.produse cu defecte în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor1987; sau

12.3.5.orice altă chestiune pentru care ar fi ilegal sau ilegal pentru noi, pentru a exclude sau a încerca de a exclude răspunderea noastră.

13.EVENIMENTE ÎN AFARA CONTROLULUI NOSTRU

13.1.Compania nu va fi răspunzătoare pentru imposibilitatea de a efectua, sau pentru întârzierea în executarea oricărora dintre obligațiile noastre în temeiul acestor Termeni și care sunt cauzate de evenimente în afara controlului nostru rezonabil (Forța Majoră).

13.2.Un eveniment de forță majoră include orice act, eveniment, non-apariție, omisiune sau accident dincolo de controlul nostru rezonabil și include, în special (fără a se limita la), următoarele:

13.2.1.greve, lock-out sau alte acțiuni industriale;

13.2.2.rebeliune civilă, revoltă, invazie, atac terorist sau amenințarea unui atac terorist, război (declarat sau nu) sau o amenințare, sau pregătire pentru război;

13.2.3.incendiu, explozie, furtună, inundații, cutremure, tasări, epidemii sau alte dezastre naturale;

13.2.4.imposibilitatea utilizării căilor ferate, transport maritim, aeronave, transport auto sau a altor mijloace de transport public sau privat;

13.2.5.imposibilitatea utilizării rețelelor de telecomunicații publice sau private;

13.2.6.actele, decretele, legislația, reglementările sau restricțiile oricărui guvern; sau 13.2.7. pandemie sau epidemii.

13.3.obligațiile noastre în cadrul acestor termeni sunt suspendate pentru perioada care continuă evenimentul de forță majoră, și vom avea o prelungire de timp pentru îndeplinirea acestor obligații pe durata acestei perioade. Vom lua măsuri rezonabile pentru a aduce evenimentul de forță majoră la o strânsă sau pentru a găsi o soluție prin care obligațiile noastre în baza acestor termini pot fi efectuate în ciuda evenimentului de Forță Majoră.

14.NOTIFICĂRI

14.1.Toate notificările trimise de dvs la noi trebuie trimise în scris prin e-mail la adresa: info@bijuteriitv.ro Noi vă putem notifica fie la adresa de e-mail sau adresa poștală pe care ni le furnizați când faceți comanda. Notificarea va fi considerată primită la trei zile de la data expedierii în cazul unei scrisori sau în termen de 24 de ore din momentul în care e-mail-ul este trimis la adresa de e-mail dat. În dovedirea oricărei notificări, va fi suficient în cazul unei scrisori,că scrisoarea a fost adresată în mod corespunzător, ștampilat, în cazul unui e-mail, e-mailul a fost trimis la adresa de e-mail a destinatarului.

15.COMPENSAȚIE

15.1.Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să exonerați compania, afiliații, angajații, ofițerii, directorii, și agenții de la orice revendicare,pierderi, daune, datorii, costuri, sau la cerere, inclusiv onorariile consilierilor rezonabile, care decurg din sau în legătură cu încălcarea acestor termeni; cu condiția ca această compensație să nu se aplice la pierderi, daune, datorii, costuri sau cereri care rezultă din neglijența companiei sau a unei încălcări a legii. Această indemnizație continuă să suporte în pofida îndeplinirii prealabile a ordinului sau altă reziliere a acestuia.

16.GENERAL

16.1.În cazul în care o instanță sau o autoritate competentă decide că oricare dintre prevederile acestor termeni nu sunt valabile, ilegale sau imposibil de aplicat în orice măsură, termenul va fi, în această măsură numai, separat de ceilalți termeni, care vor continua să fie valabili conform legii.

16.2.Dacă nu reușim, în orice moment, în timp ce acești termeni sunt în vigoare, să insistăm să  efectuați oricare dintre obligațiile din acești termeni, sau daca nu exercită nici unul dintre drepturile sau căile de atac noastre în cadrul acestor termeni, nu va însemna că renunțăm la aceste drepturi sau căi de atac și nu înseamnă că nu trebuie să se conformeze acestor obligații. În cazul în care vom renunța implicit, nu înseamnă că vom renunța în mod implicit automat. Nici orenunțare de către noi a oricăruia dintre acești termeni trebuie să fie eficientă dacă nu vom spune în mod expres că aceasta este o renunțare și noi vă spunem acest lucru în scris.

16.3.Nimic din acești Termeni și condiții nu va afecta drepturile dumneavoastră legale referitoare la bunuri defecte sau descrise în mod greșit. Pentru informații suplimentare cu privire la drepturile dumneavoastră legale contactați autoritatea locală Departamentul de Standarde, Biroul de Consilierea Cetățenilor sau echivalentul local.

 

Politica si Procedurile de emisiune TV

Despre emisiunile televizate

Prin intermediul emisiunilor televizate si a site-ului web difuzăm o serie de prezentări de produse realizate prin fluxuri video live. Emisiunile TV pot diferi în format, dar în general includ scăderi de preț și prezentarea unei cantități de elemente care sunt disponibile.

Cantitateade articole

De la emisiune la emisiune, numărul de articole care sunt disponibile pentru a fi achiziţionate la preţul final, va varia. La un moment dat în timpul emisiunii, pe ecran vom indica numărul de articole disponibile in acel moment ("cantitatea rămasă"). Aceasta este o indicaţie a cantității de articole pe care dorim să le vindem în emisiunea respectivă. Nu reprezintă numărul total de articole aflate in stoc ("stoc disponibil") și la orice moment dat am putea avea mai multe articole disponibile decât numărul indicat ("Rămas în această licitaţie"). Nu avem nici o obligație să vindem în timpul unei emisiuni toată cantitatea rămasă; de asemenea putem vinde mai mult decât această cantitate, atunci când există o cerere mai mare decât am anticipat şi avem in stoc suficientă marfă care nu e alocată.

Prețul de pornire (care apoi va fi scăzut)

Ţineţi cont de faptul că preţul de pornire în orice emisiune este doar pretul pe care l-am selectat pentru a iniţia emisiunea şi nu reprezintă neapărat valoarea corectă de piaţă, sau preţul de la vânzarea cu amănuntul a articolului respectiv. Preturile oferite sunt supuse termenilor şi condiţiilor de vânzare.

Prețurile descendente

Odată ce o emisiune începe, prețul pentru elementul respectiv poate începe să scadă şi poate fi redus în mod periodic până când vom decide să trecem la elemental următor. Putem să trecem la elementul următor înainte ca toată cantitatea să fi fost alocată clienţilor. Când trecem la următorul element, licitaţia anterioară poate rămâne deschisă până când este încheiată (detalii mai jos) şi clienţii pot continua să achiziţioneze elementul la pretul final dacă o cantitate suficientă este încă disponibilă pentru a fi alocat

Licitația

Dacă vedeţi un element pentru care doriţi să licitați, puteţi să începeți licitația când se ajunge la prețul pe care sunteți dispuși să-l plătiti.  Prin participarea la licitaţie vă luați angajamentul că sunteți de acord şi aveti intenţia de a achiziţiona elementul(rile) pentru care licitați la pretul final (care poate sau nu poate fi mai mic decât suma pe care o licitați) – în cazul în care vom accepta licitația dvs.

Alocarea articolelor

După suma licitată, un element vă va fi alocat, fie atunci când ați verificat comanda, sau atunci când ați plasat cu succes o comandă pentru acel articol cu ajutorul operatorilor noștri. Odată ce un articol v-a fost alocat, vă va fi rezervat elementul de achiziție și trebuie să accepatați să achiziționați elementul -supus politicilor noastre de anulare și de returnare. Dacă alegeți să nu verificați elementul imediat, atunci riscați să-l pierdeți în favoarea altor ofertanți dacă avem o cerere mai mare pentru stocul de articole. Dacă avem o cantitate suficientă, elementul va rămâne în coșul dvs. la prețul final.

Reducerea cantității

În timp ce emisiunea se desfășoară, producătorul nostru va depune toate eforturile pentru a se asigura că cantitatea de articole rămase reflectă cât de multe oportunități există pentru telespectatorii care doresc să liciteze pentru unul din articolele rămase. Procedând astfel, ei vor folosi toate informațiile pe care le au la îndemână, inclusiv activitatea curentă și trecută pe liniile noastre telefonice si pe site-ul nostru. Din diverse motive, cantitatea de produse rămasă nu va fi întotdeauna o reprezentare precisă a cantității exacte rămasă in stoc și trebuie tratată doar ca un indicator. De exemplu, apelanții pot închide înainte de a vorbi cu operatorii noștri, sau pot cumpăra cantități mai mari. Producătorii noștri sunt instruiți să folosească experiența lor pentru a face cantitatea pe ecran cât mai exactă posibil, dar, prin participarea la emisiunile TV, acceptați faptul că ei pot și vor exercita puterea de apreciere și judecata lor de a face acest lucru.

Terminarea emisiunilor TV

Emisiunile TV se termină de obicei dupa cel putin o ora, când grafica este îndepărtata de pe ecran, la sfârșitul prezentării principale a elementului, sau când am alocat cantitatea seifului către clienți.

S-ar putea, la discreția noastră, sa afișăm un element de pe ecran din nou, după prezentarea principală în cazul în care există încă o parte din cantitate disponibilă; acest lucru nu extinde durata licitației care se va termina în continuare în conformitate cu prezentul alineat. Licitațiile care încă nu s-au închis pot fi deasemenea, afișate pe site-ul nostru.

Prețul final

Prețul final este ultimul preț (cel mai mic) pe care îl vom afișa înainte de a scoate grafica de pe ecran în prezentarea principală a unei emisiuni TV. Indiferent de prețul la momentul în care licitati, veți plăti același preț final redus, ca toți ceilalți ofertanți de success, dacă ați alocat cu succes un articol.

Ofertele întârziate

În cazul în care primim un apel telefonic după ce o emisiuneTV a luat sfârșit, ofertantul nu va avea dreptul să achiziționeze produsul la prețul final. Cu toate acestea, în cazul în care există produse alocate care au fost anulate de către clienți, ne rezervăm dreptul (dar fără nici o obligatie) să ii contactăm pe ofertanții refuzați inițial, în scopul de a le oferi produsul la prețul final de vânzare.

Participarea de bună-credință la emisiunea TV

Succesul emisiunilor TV depinde de buna-credință a participanților. Noi încercăm să găsimun echilibru rezonabil între permiterea anulărilor si retururilor și menținerea integrității emisiunilor TV. În timp ce noi avem o politică de returnare de 30 dezile "fără întrebări", toți participanții la emisiunile TV trebuie să plaseze ofertele lor cu bună-credință si cu intenția de a achiziționa articolul la prețul de ofertă - sau la un preț mai mic în cazul în care prețul continua să scadă înainte ca emisiunea să se termine.

Politica de confidențialitate

Acest site este operat și administrat de Emporia Style Kft. Această politică de confidențialitate explică modul în care utilizăm și protejăm informațiile personale.

Vă exprimați consimțământul pentru această politică de confidențialitate prin utilizarea site-ului nostru. Dacă aveți întrebări în legătură cu această Politică de confidențialitate, sau cu site-ul, vă rugăm să ne contactați.

 

Scop

 

 

Această politică de confidențialitate descrie modul în care gestionăm informațiile dvs. personale pentru serviciile noastre disponibile prin intermediul acestui site ("Site-ul"). Prin utilizarea acestui site sau prin înregistrarea în calitate de client, acceptați termenii acestei politici de confidențialitate, și în acest sens, sunteți de acord în mod expres să colectăm, păstrăm, utilizăm și să divulgăm informațiilor dumneavoastră personale așa cum prevede această politică de confidențialitate.

Colectare

Puteți naviga pe site să ne spuneți cine sunteți sau să divulgați informații personale despre dvs. Odată ce ne furnizați informațiile personale, nu mai sunteți anonym pentru noi. În cazul în care alegeți să ne furnizați informații personale, sunteți de acord cu transferul și stocarea acestor informații către serverele noastre situate în Ungaria. În cazul datelor sensibile care sunt stocate, acestea sunt păstrate într-o formă criptată, si pot fi citite doar prin intermediul unor programe care sunt la rândul lor protejate prin parolă și prin punctul de acces. Putem colecta și stoca următoarele informații personale:

•Adresa de e-mail, datele de contact fizic;

•Informații de credit / debit card;

•Tranzacționale bazate pe activitățile dvs. de pe site - cum ar fi licitarea, cumpărarea și conținutul pe care îl generează sau care se referă la contul dvs.;

•Livrare, facturare și alte informații pe care le furnizati pentrua chizitionarea sau livrarea unui articol;

•Discuții comunitare, chat-uri de soluționare a litigiilor, corespondența prin intermediul site-ului și a corespondenței trimise la noi;

•Conectare pe calculator date, statistici cu privire la vizualizări de pagină, traficul către și de pe Site, și datele de anunț; și

•Alte informații, inclusiv adresa IP, Browser, Sistem de operare, nume de domeniu și de timp și alte informații standard de jurnal web.

Informații de membru

Vă puteți înregistra ca membru fără nici un cost sau obligație față de noi. Înregistrarea ca membru vă solicită să introduceți o adresă de e-mail și o parolă ("Informații de membru"). Atunci când deveniți membru, vă atribuim un număr de client și stocăm data aderării. Pe formularul de membru, puteți opta pentru renunțarea la primirea oricăror materiale promotionale și newsletter. În cazul în care nu renunțați atunci când vă înscrieti, va vom trimite toate newsletterele pe care le creăm. Fiecare newsletter, vă va da posibilitatea de a renunța la primirea viitoarelor newslettere . Aceste informații sunt puse la dispoziția personalului nostru operațional și de marketing. Rețineți că toate activitățile dvs. pe site vor fi urmărite cu numărul de client.

Date de contact

Atunci când intrați într-o tranzacție de vânzare, avem nevoie în plus, față deinformațiile de membru, de anumite informații de contact. Acest lucru se extinde la dosarul dumneavoastră de membru pentru a include numele, adresa și numărul de telefon.

Informații de livrare

Atunci când mărfurile urmează să fie livrate,trebuie sa avem detaliile de livrare, astfel încât vă vom solicita să ne furnizați un nume de livrare, adresa și numărul de telefon. Aceste informații pot fi, deasemenea, oferite oricarei companii de curierat care le poate folosi pentru livrarea mărfurilor.

Informații despre cardul de credit/debit

Atunci când plata pentru bunuri sau servicii se face prin cardul de credit, vă vom cere să introduceți numărul cardului de credit, data de expirare, tipul de card (MasterCard, Visa, etc), numele titularului și codul de securitate al cardului. Aceste informații sunt introduse direct pe o pagină găzduită de furnizorul nostru de card de credit pentru procesarea plăților, o instalație de certificat PCI DSSLevel 1, care stochează aceste detalii în format criptat și ne oferă un "pachet de date" pe care le vom stoca și le vom folosi în scopuri tranzacționale. De asemenea, ele ne oferă primele șase și ultimele patru cifre ale numărului cardului, numele titularului cardului, precum și data de expirare pe care le stochează pentru a ajuta în identificarea cardului pe care doriți să ilutilizați în viitor. Noi nu stocăm numărul complet de card de credit, în niciun moment. Din cauza utilizării noastre a sistemului "pachet de date", informațiile referitoare la card nu vor fi puse la dispoziția personalului nostru operațional și nu este posibil ca oricare dintre personalul nostru să obtină informații complete despre cardul de credit.

Informații despre comandă

Când plasați o comandă, vom păstra o evidență a tipului(rilor) de produs(e) achiziționate, cantitatea, informații legate de preț și orice cost de livrare. În scopuri de analiză, vom stoca, de asemenea data plasării comenzii și data la care a fost expediat. Aceste informații pot fi puse la dispoziție în formă de rezumat, forme non-specifice pentru oricare dintre partenerii noștri de afaceri prin intermediul analizei sau plata redevențelor și / sau licențe în furnizarea unor astfel de bunuri. La finalul plasării comenzii, este posibil să vă rugăm să introduceți anumite elemente simple de informații de marketing pentru a ne ajută să dezvoltăm afacerea. Puteți alege să nu introduceți aceste informații.

Utilizare

Scopul nostru principal în colectarea de informații cu caracter personal este de a permite plata prin card de credit sau de debit, oferindu-vă o experiență sigură, rapidă, eficientă și personalizată. Sunteți de acord că putem folosi informațiile dumneavoastră personale pentru:

•Furnizarea de servicii pentru clienți și suportul necesar;

•Rezolvarea disputelor, colectarea taxele și rezolvarea problemelor;

•Prevenirea unor posibile activități interzise sau ilegale, precum și punerea în aplicare a Termenilor și condițiilor de vânzare și a politicilor noastre;

În cazul în care ați optat pentru:

•Personalizarea, evaluarea si îmbunătățirea serviciilor noastre și a conținutului și aspectului Site-ului;

•Informarea despre oferte marketing specifice, actualizări de servicii și oferte promoționale bazate pe preferințele de comunicare; și

•Compararea informațiilor pentru acuratețe, și verificarea cu terțe părți

Dezvăluirea informațiilor dvs.

Putem dezvălui informații personale pentru a răspunde cerințelor legale, a pune în aplicare politicile noastre, pentru a răspunde cererilor că o listare sau alt conținut încalcă drepturile altora, sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța oricărei persoane. De asemenea putem împărtăși informațiile dvs. personale cu:

•Membrii familiei noastre corporative pentru a ajuta la detectarea și prevenirea unor potențiale acte ilegale și pentru a furniza servicii comune (filialele companiei noastre vor comercializa numai utilizatorilor care solicită aceste servicii);

•Furnizorii de servicii pe baza unui contract care ajută operațiunile noastre de afaceri, cum ar fi investigarea fraudelor, de colectare a facturilor, de realizare a comenzii, de transport maritim, programe de afiliere și de recompense și co-branded carduri de credit;

•Altepărți terțe cărora ne solicitați în mod explicit să le trimitem informațiiledumneavoastră sau despre care sunteți altfel notificat în mod explicit și pentrucare va dati consimțământul atunci când utilizati un anumit serviciu;

•Organele pentru aplicarea legii sau a altor oficiali guvernamentali, ca răspuns la o cerere verificată în legătură cu o anchetă penală sau presupusă activitate ilegală - caz în care nu vom dezvălui numele, orașul, numărul de telefon,adresa de e-mail, istoricul ID-ul de utilizator, reclamații de fraudă și istoricul de licitare; și

Dacă ne separăm în mod legal o parte sau toate afacerile noastre, informațiile pot fi transferate către afacerile separate.

Cookie-urile

Noi folosim "cookies" (fișiere mici plasate pe hard disk-ul) pe anumite pagini ale site-ului pentru a trimite informațiile stocate pe serverul nostru, cum ar fi detaliile membrilor și orice preferințe, în scopul de a îmbunătăți experiența de navigare. Cookie-urile sunt de asemenea folosite pentru a urmări comportamentul utilizatorului pe site-ul nostru în scopuri de analiză, astfel încât să putem lucra pentru oferirea unui serviciu mai bun pentru clienții noștri. Trimiterile care vin de la site-uri terțe, fie de la site-ul lor, de la un link dedicat în altă parte, sau de la o adresă URL imprimat sunt înregistrate folosind un cookie, care ne permite să plătim orice comisioane datorate acestora pentru vizita dumneavoastră pe site-ul nostru. Cookie-urile sunt stocate în jurnalele de server și conținutul lor este stocat în baza dedate a Site-ului.

Comportamentul de navigare, în formă anonimă, poate fi pus la dispoziția personalului nostru de marketing si poate fi transmis oricărei părți de afaceri în interesul îmbunătățirii serviciilor noastre. Noi nu realizăm profilul clienților individuali folosind cookie-uri.

Câteva lucruri importante pe care trebuie să le știți despre cookie-uri sunt următoarele:

•Vă oferim anumite caracteristici care sunt disponibile numai prin utilizarea decookie-uri;

•Noi folosim cookie-uri pentru a vă ajuta să identificați și să mențineți statutul conectat;

•Cele mai multe cookie-uri sunt "cookie-uri de sesiune", ceea ce înseamnă că acestea sunt șterse automat de pe hard disk, la sfârșitul unei sesiuni;

•Sunteți întotdeauna liber să refuzati folosirea cookie-urilor dacă vă permite browser-ul, cu toate că acest lucru poate interfera cu utilizarea site-ului; și

•În cazul în care găzduim orice conținut care aparține unei terțe părți pe acest site, puteți întâlni cookie-uri de la terțe părți pe anumite pagini ale acestui site pe care nu le controlăm noi.

Instrucțiuni de dezabonare

Pentru a vă dezabona din lista noastră de e-mailuri, pur și simplu faceți clic pelink-ul de dezabonare din partea de jos a oricăruia dintre e-mailurile noastre de marketing și nu veți mai primi e-mailuri din partea noastră.

Părți terțe

Cu excepția cazurilor expres incluse în această politică de confidențialitate, acest document se referă numai la utilizarea și divulgarea informațiilor pe care le colectăm de la dvs. Noi nu vom vinde informații personale sau vom partaja orice informații personale cu terțe părți care nu au legătură cu noi. Datele care au fost cumulate din informații - astfel încât să fie exprimate într-o manieră largă, fără caracter personal - pot fi transmise unor terțe părți, din când în când, în scopul de a servi mai bine clienții noștri.

Conectarea la alte site-uri web

Site-ul nostru poate conține linkuri către alte site-uri web. Vă rugăm să rețineți că atunci când faceți click pe unul dintre aceste linkuri, veti ajunge pe un alt site web. Vă recomandăm să citiți Politica de confidențialitate a acestorsite-uri web conectate deoarece poate diferi de politica noastra. După ce părăsiți site-ul nostru și introduceti adresa unui alt site web, nu putem fi făcuți responsabili pentru protecția oricărei informații pe care le transmiteți sau furnizați.

Precizia site-ului nostru

Facem tot posibilul pentru a ne asigura de acuratețea site-ului nostru, atât în timpul funcționării și conținutul acestuia. Dacă descoperiti orice erori sau omisiuni, vă rugăm sa ne trimiteti un e-mail cu detalii la: info@bijuteriitv.ro

Modificări în Politica noastră de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica politica noastră de confidențialitate din când în când, pe măsură ce afacerea evoluează. În cazul în care o revizuire se face, politica revizuită va fi postată pe site-ul nostru. Astfel de modificări aduse politicii noastre de confidențialitate vor intra în vigoare în mod automat imediat după postarea modificărilor pe site-ul nostru.

 

Contact

Prin folosirea acestui site vă exprimați acordul cu această Politică de confidențialitate. Sunteți de acord cu colectarea și utilizarea acestor informații furnizate mai sus. Dacă aveți întrebări în legătură cu această Politică de confidențialitate sau cu alte detalii de pe acest site, vă rugăm să ne contactați la info@bijuteriitv.ro, sau prin telefon la echipa de ajutor 0318 242 152